Joost Geraets WBV Advies

de ondernemende adviseur

Referenties (vanaf 1 mei 2017)

Opdrachtgever: Boulevard Nautique Roermond

Als omgevingsmanager de opdrachtgever in mei en juni 2017 bijgestaan om de herinrichting van de Maashaven in Roermond mogelijk te maken. Binnen de uit te voeren herinrichting was in de haven de aanleg van een drijvende steiger, loopbruggen en een drijvend kantoor voorzien. Het advieswerk bestond uit het regelen van de procedurele aspecten en het verzorgen van de afstemming van de door de aannemer uit te voeren werkzaamheden met de stakeholders.

Opdrachtgever: gemeente Roermond 

Als projectleider en expert waterbodem zowel de procesbegeleiding verzorgen als het opstellen van een uitvoeringsplan om te kunnen komen tot een jarenplanning baggeren (onderhoud). Dit om voor de komende 10 jaar invulling en uitvoering te kunnen geven aan het onderhoudstraject voor het oppervlaktewater dat binnen het gemeentelijk beheer valt.   

  

Lidmaatschappen

Commissielid overheid/veiligheid/vergunningen Roermond City Swim

Commissielid begeleidingscommissie actualisatie Protocol 6003 bij SIKB

E-mail