Joost Geraets WBV Advies

de ondernemende adviseur

Impressum / Gegevens

Bedrijfsgegevens

Joost Geraets WBV Advies

T  +31 (0) 6 11 91 41 38

E  joostgeraets@wbvadvies.nl

KvK-nr. 68438842

 

Disclaimer

Privacy
Joost Geraets WBV Advies respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zullen, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u worden verzameld en/of op enigerlei wijze verwerkt. Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Het voorgenoemde is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website eventueel kunnen worden bezocht.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Joost Geraets WBV Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Joost Geraets WBV Advies worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.