Joost Geraets WBV Advies

de ondernemende adviseur

Over ons

Sinds 1 mei 2017 werkzaam als zelfstandig opererend senior adviseur / omgevingsmanager. Dit doe ik voor diverse opdrachtgevers (overheden en private partijen) waarbij diens project in een planstudie- en/of uitvoeringsfase bevindt (#).

Ik zorg voor de invulling van omgevingsgerelateerde onderdelen (conditionering) om een vergunbaar en uitvoeringsgereed ontwerp te hebben om de realisatie mogelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de procedurele en technische aspecten.

Voor projecten kan ik zorgdragen voor de uit te voeren conditionerende onderzoeken, vergunningen, meldingen, materiaal- en grondstromenadvies en de vertaalslag van het ontwerp (plan) naar een (uitvoerbare) praktijksituatie (de maakbaarheid).  

Door te adviseren in zowel planstudie- als uitvoeringsfase weet ik welke praktische problemen en risico’s zich (kunnen) voordoen. Ik ben hierbij dan ook graag op zoek naar kansen en verzorg graag de interactie/afstemming. Ervaring in bemiddelen tussen partijen en in staat om kansen te signaleren (= problemen op te lossen). Deze kunnen zich voordoen door (ontwerp)wijzigen na gunning of treden 'onverwacht' op. Veelal is hierbij dan sprake van een kritiek tijdspad. In zo'n situatie ben ik de 'troubleshooter' waarbij juist dan mijn ervaring van theorie in combinatie met praktijk van waarde is. 

(#) Dit na bijna 15 jaar in loondienst te zijn geweest bij een wereldwijd opererend ingenieursbureau.

E-mail