Joost Geraets WBV Advies

de ondernemende adviseur

Over ons

Sinds 1 mei 2017 werkzaam als zelfstandig opererend senior adviseur / omgevingsmanager. Dit doe ik voor diverse opdrachtgevers (overheden en private partijen) waarbij diens project in een planstudie- en/of uitvoeringsfase bevindt (#).

Ik zorg voor de invulling van omgeving gerelateerde onderdelen (conditionering) om een vergunbaar en uitvoeringsgereed ontwerp te hebben om de realisatie mogelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de procedurele en technische aspecten.

Voor projecten kan ik zorgdragen voor de uit te voeren conditionerende onderzoeken, vergunningen, meldingen, materiaal- en grondstromenadvies en de vertaalslag van het ontwerp (plan) naar een (uitvoerbare en vergunde) praktijksituatie (de maakbaarheid).  

Door te adviseren in zowel planstudie- als uitvoeringsfase weet ik welke praktische problemen, kansen en risico’s zich (kunnen) voordoen. Ik verzorg graag de interactie/afstemming en ik ben graag op zoek naar innovaties. Ervaring in het bemiddelen tussen partijen (zoals initiatiefnemer en bevoegd gezag) en in staat om kansen te signaleren (= problemen op te lossen). Deze kunnen zich voordoen door (ontwerp)wijzigen na gunning of treden 'onverwacht' op. Veelal is hierbij dan sprake van een kritiek tijdspad. In zo'n situatie ben ik door mijn ervaring en kennis van theorie/beleid in combinatie met praktijk van waarde. 

(#) Dit na bijna 15 jaar in loondienst te zijn geweest bij een wereldwijd opererend ingenieursbureau.